zdravotny dohladNovou povinnosťou pre zamestnávateľa je zabezpečiť v primeranom rozsahu pre všetky kategórie prác zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami. Pre komplexné zabezpečenie služieb pre vašu spoločnosť sme aj mi rozšírili svoje portfólio o túto službu.

 

revizie tlakovych zariadeniNaším cieľom je poskytnúť spoľahlivú a komplexnú službu pre našich zákazníkov. Z tohto dôvodu sme rozšírili svoje portfólio služieb. Ako novinku ponúkame revízie tlakových zariadení naším odborným pracovníkom.