Školenie KKV karty (kvalifikačnej karty vodiča) sa týka vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV).
V zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. delíme kurzy podľa vodičského oprávnenia na kurzy osobnej dopravy alebo kurzy nákladnej dopravy.

Potrebné je vyplniť prihlášku na zaradenie uchádzača do kurzu KKV, spolu s dokladmi zaniesť na pobočku alebo zaslať emailom. PRIHLASKA_NA_KKV_2023.pdf    v PDF formáte

PRIHLASKA_NA_KKV_2023.xlsx      v exceli

Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na:

 • vodičov vozidiel nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1, C+E, C1+E
 • vodičov vozidiel osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1, D+E, D1+E

Základná kvalifikácia ako aj pravidelný výcvik majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a skvalitneniu výkonu činností, ktoré profesionálny vodič vykonáva na základe svojich získaných vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre jeho výkon povolania.


Účelom školenia KKV je:

 • vzdelávať a oboznamovať vodičov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, opravách a údržbe
 • informovať o rizikách, ohrozeniach a nebezpečenstvách, úrazoch a nehodách pri výkone ich povolania a vzdelávať v oblasti predchádzania týmto stavom (prevencia)
 • vzdelávanie o sociálnych a právnych predpisoch súvisiacich s ich prácou (časy, prestávky a evidencia vedenia motorového vozidla)

Druhy školení:

 • pravidelný výcvik 35 hodín raz za 5 rokov
 • rozdielový výcvik 35 hodín pri rozšírení VO
 • základná zrýchlená kvalifikácia 140 hodín nový uchádzač
 • základná kvalifikácia 280 hodín 
 • cenník jednotlivých školení, kurzov a výcvikov KKV nájdete TU alebo aj na tomto odkaze TU

Pre absolvovanie KKV je potrebné aby žiadateľ splniť nasledovné požiadavky:

 • základným predpokladom na získanie „Kvalifikačnej karty vodiča“ a k nej príslušné „Osvedčenie o základnej kvalifikácii resp. pravidelnom výcviku vodiča“ je platné vodičské oprávnenie vodiča na vozidlá
 • platné vodičské oprávnenie:
  nákladná doprava C1, C1E, C, CE
  osobná doprava D1, D1E, D, DE
 • ďalším predpokladom je, že žiadateľ je štátnym občanom:
  • Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, alebo
  • nečlenského štátu, ak je zamestnancom dopravcu so sídlom v členskom štáte alebo ak dopravca so sídlom v členskom štáte využíva jeho služby na základe inej ako pracovnej zmluvy
 • absolvovanie kurzu prvej pomoci
 • viac informácií na www.kkv.sk

Aký kurz potrebujem:
To, aký kurz potrebujete, zistíte na stránke: http://www.kkv.sk/aky-kurz-potrebujem-2e.html