Školenie na obsluhu motorovej reťazovej píly

Povinnosť absolvovať školenie na obsluhu motorovej reťazovej píly a vlastniť preukaz je povinný každý zamestnanec, ktorý pracuje s motorovou reťazovou pílou pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti. V súlade zo zákonom 124/2006 o BOZP môže zamestnávateľ poveriť na prácu s motorovou reťazovou pílou len zamestnanca, ktorý má platný preukaz obsluhy motorovej reťazovej píly. Obsluhovať motorovú reťazovú pílu môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je zdravotne spôsobilá s platným preukazom na obsluhu motorovej reťazovej píly.


Minimálne požiadavky na kurz alebo vydanie preukazu:

 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie výchovy a vzdelávania
 • overenie vedomostí na obsluhu motorovej reťazovej píly pred skúšobnou komisiou
 • Základný kurz motorovej reťazovej píly pri inej činnosti (MRP IČ)
  Je určený pre žiadateľa, ktorý nevlastní žiaden preukaz na obsluhu (MRP IČ). K začatiu školenia je povinnosťou vek nad 18 rokov, preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov).
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti
 • Základný kurz motorovej reťazovej píly pri inej činnosti (MRP ŤD)
  Je určený pre žiadateľa, ktorý nevlastní žiaden preukaz na obsluhu (MRP ŤD). K začatiu školenia je povinnosťou vek nad 18 rokov, preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov).
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti
 • Opakované oboznamovanie 1x za 24 mesiacov
  Tzv. Pravidelné školenie sa vykonáva v zmysle §7 zákona č.124/2006 Z.z., 1x za 24 mesiacov.
 • Aktualizačná odborná príprava (AOP) 1x za 5 rokov
  Povinnosť absolvovať kurz AOP má každý držiteľ preukazu na obsluhu motorovej reťazovej píly v zmysle §16 zákona č.124/2006 Z.z., každých 5 rokov od vydania preukazu. K absolvovaní kurzu je potrebné preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov). Pri neabsolvovaní kurzu AOP preukaz stráca úplnú platnosť.
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti