Hovorovo povedané ako: „bezpečnosť práce, bezpečnosť pri práci“.

Ponúkame zmluvné alebo paušálne služby autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) a bezpečnostného technika BT. Služby ponúkame pre výrobnú aj nevýrobnú sféru, ktoré sú povinné zo zákona pre podniky, firmy, spoločnosti ale aj živnostníkov.

Hovorovo povedané ako: „požiarna ochrana, ochrana pred požiarom“.
Naša spoločnosť zabezpečuje protipožiarnu ochranu (PPO) a služby Technika požiarnej ochrany (TPO) vo výrobnej i nevýrobnej sfére. Možnosť je využiť zmluvné zabezpečenie, paušálne služby alebo jednorazové vypracovanie potrebnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou.

Hovorovo povedané ako: „zdravotná služba“.
Spoločnosť tiež ponúka zmluvné zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS), vstupný audit, vypracovanie dokumentácie PZS pre vybrané činnosti v zmysle platnej legislatívy SR.

Hovorovo povedané ako: „autoškola, vodičák“.
Ponúkame všetky druhov vodičských oprávnení (VO), kvalifikačné karty vodičov KKV, VO skupiny „B“ pre telesne postihnutých ZŤP a VO na automatickú prevodovku. Pobočky, v ktorých nás môžete navštíviť sú v Čadci, Žiline a Kysuckom Novom Meste.

Školenie KKV karty (kvalifikačnej karty vodiča) sa týka vodičov profesionálov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií (ZZK) alebo pravidelnému výcviku (PV).