Názov Kurzu/školenia Cena v € bez DPH
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja 3 €
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja 4 €
Opakovaná tlaková skúška PHP práškový, CO2 PHP vodný, penový 15 - 20 €
Kontrola požiarnych vodovodov 5 €
Meranie tlaku v požiarnych vodovodov 5 €
Meranie prietoku v požiarnych vodovodov 5 €
Tlaková skúška požiarnej Hadice 5 €

Predaj hasiacich prístrojov

Názov Kurzu/školenia popis Cena v € bez DPH
Hasiací prístroj práškový /PR1e/ 1 kg 18 €
Hasiaci prístroj práškový /PR2e/ 2 kg 22 €
Hasiaci prístroj práškový /P6Te/ 6 kg 28 €
Hasiací prístroj CO2 2 kg 45 €
Hasiací prístroj vodný 9 l 40 €
Hasiací prístroj CO2 5 kg 62 €

Ostatné typy hasiacich prístrojov, ktoré nie sú v ponuke naceníme po vzájomnej dohode.

Revízie sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Periodicita/pravidelnosť skúšok a prehliadok je určená výrobcom v technickej dokumentácii alebo návode na obsluhu.