Názov Kurzu/školenia Cena v € bez DPH
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja 3,5€
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja 4,5€
Opakovaná tlaková skúška PHP práškový, CO2 PHP vodný, penový 16 - 22€
Kontrola požiarnych vodovodov 5,5€
Meranie tlaku v požiarnych vodovodov 5,5€
Meranie prietoku v požiarnych vodovodov 5,5€
Tlaková skúška požiarnej Hadice 5,5€

Predaj hasiacich prístrojov

Názov Kurzu/školenia popis Cena v € bez DPH
Hasiací prístroj práškový /PR1e/ 1 kg 20€
Hasiaci prístroj práškový /PR2e/ 2 kg 24€
Hasiaci prístroj práškový /P6Te/ 6 kg 32€
Hasiací prístroj CO2 2 kg 49€
Hasiací prístroj vodný 9 l 44€
Hasiací prístroj CO2 5 kg 68€

Ostatné typy hasiacich prístrojov, ktoré nie sú v ponuke naceníme po vzájomnej dohode.

Revízie sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Periodicita/pravidelnosť skúšok a prehliadok je určená výrobcom v technickej dokumentácii alebo návode na obsluhu.