Kurz Viazača bremien je povinný mať podľa zákona každý pracovník na stavbe, ktorý vykonáva činnosť viazača bremien. Absolvovať tento kurz môže osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je zdravotne spôsobilá. Činnosť viazača bremien spočíva v príprave bremena, uväzovaní, pripútavaní, presúvaní a transporte bremena s pomocou zdvíhacieho zariadenia. Za uviazané bremeno vždy zodpovedá viazač! Po absolvovaní základného kurzu získa klient preukaz Viazača bremien, ktorý ho oprávňuje na samostatnú činnosť s viazaním, zavesovaním a prepravou bremena. Túto činnosť môže vykonávať len osoba s platným preukazom Viazač bremien.


Minimálne požiadavky na kurz alebo vydanie preukazu:

 • zdravotná spôsobilosť
 • absolvovanie výchovy a vzdelávania
 • zaškolenie v spôsoboch viazania
 • overenie vedomostí pred skúšobnou komisiou

Podmienky pre absolvovanie kurzu:

 • Základný kurz Viazača bremien
  Kurz je pre žiadateľa, ktorý nevlastní platný preukaz Viazača bremien.
  Podmienky pre absolvovanie kurzu – vypísanie prihlášky a potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 6 mesiacov.
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti
 • Opakované oboznamovanie 1x za 12 mesiacov
  Opakované (pravidelné) školenie sa musí vykonávať 1x za 12 mesiacov.
 • Aktualizačná odborná príprava (AOP) 1x za 5 rokov
  Povinnosť absolvovať kurz AOP má každý držiteľ preukazu Viazača bremien v zmysle §16 zákona č.124/2006 Z.z., každých 5 rokov od vydania preukazu. K absolvovaní kurzu je potrebné preukázať zdravotnú spôsobilosť (nie staršiu ako 6 mesiacov). Pri neabsolvovaní kurzu AOP preukaz stráca úplnú platnosť.
  Ďalšie náležitosti: pdfTlačivo zdravotnej spôsobilosti