Názov kurzu/školenia Periodicita/ Pravidelnosť Cena v € bez DPH

Obsluha STAVEBNÉHO STROJA

Základný kurz 1x 144 €
Rozšírenie o skupinu 1x 72 €
Pravidelné preškolenie 1x za 12 mesiacov 17 €
Aktualizačná odborná príprava 1x za 5 rokov 27 €

Obsluha ŽERIAVOV, PLOŠÍN a HYDRAULICKÝCH RÚK

Základný kurz žeriavnikov 1x 72 €
Mobilný žeriav, Mobilná plošina a Vežový žeriav výložníkového typu 1x 159 €
Pravidelné preškolenie 1x za 12 mesiacov 17€
Aktualizačná odborná príprava 1x za 5 rokov 27 €

Školenie VIAZAČOV BREMIEN

Základný kurz viazača 1x 33 €
Pravidelné preškolenie 1x za 12 mesiacov 17 €
Aktualizačná odborná príprava 1x za 5 rokov 27 €

Obsluha VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKOV

Základný kurz

  • motorový vozík
  • ručne vedený vozík
1x

 

88 €
44 €

Rozšírenie o skupinu 1x 42 €
Pravidelné preškolenie 1x za 12 mesiacov 17 €
Aktualizačná odborná príprava 1x za 5 rokov 27 €

Obsluha RUČNÝCH MOTOROVÝCH PÍL ŤAŽBA DREVA / INÁ ČINNOSŤ

Základný kurz 1x 92 €
Pravidelné preškolenie 1x za 2 roky 17€
Aktualizačná odborná príprava 1x za 5 rokov 27 €

Školenie BOZP

BOZP + PO pracovníkov 1x za 2 roky 12+ 12 €
BOZP + pracovníkov vo VÝŠKACH 1x za 2 roky 12 + 12 €
BOZP VODIČOV referentských vozidiel 1x za 2 roky 12 €

BOZP pre obsluhu RUČNÉHO ELEKTRICKÉHO, HYDRAULICKÉHO, HYDROSTATICKÉHO, PNEUMATICKÉHO náradia, náradia so SPAĽOVACÍM MOTOROM A NASTRELOVACIEHO náradia

Základný kurz 1x 37 €
Pravidelné preškolenie 1x za 2 roky 12 €

BOZP pre obsluhu KROVINOREZOV, KOSAČIEK a VYŽÍNAČIEK

Základný kurz BOZP + 1 zariadenia 1x 24 €
Rozšírenie o obsluhu 1 zariadenia 1x 12 €
Pravidelné školenie 1x za 2 roky 12 €
BOZP pre pracovníkov so ZOBRAZOVACÍMI JEDNOTKAMI 1x za 2 roky 12 €

 

Školenie na obsluhu ELKETROCENTRÁL, INJEKTÁŽNYCH ZARIADENÍ, VRTACÍCH SÚPRAV a KOMPRESOROV

 

1x za 2 roky

 

72 €

Základný kurz 1 zariadenia 1x 72 €
Rozšírenie o 1 zariadenie 1x 36 €
Pravidelné školenie 1x za 2 roky 17 €

Základný kurz Školenie ELEKTROTECHNIKOV §20, §21, §22, §23

1x 95€
Základný kurz 1§ 1x 95 €
Rozšírenie o skupinu/ § 1x 83 €
Pravidelné školenie 1x za 2 roky 17€
Aktualizačná odborná príprava 1x za 5 rokov 49 €