zdravotny dohladNovou povinnosťou pre zamestnávateľa je zabezpečiť v primeranom rozsahu pre všetky kategórie prác zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami. Pre komplexné zabezpečenie služieb pre vašu spoločnosť sme aj mi rozšírili svoje portfólio o túto službu.